วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเวทีเครื่องเสียงพร้อมไฟแสงสว่างโครงการวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการจิตอาสาทำความด้วยหัวใจ กิจกรรม ๑ ตำบล ๑ ฝายกั้นน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างเช่าเครื่องเสียงตามโครงการกีฬาแก่เยาวชนประชาชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการกีฬาแก่เยาวชนประชาชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
ซื้อชุดปฏิบัติงานหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียนสูยน์พัฒนาเด็กตำบลประทัดบุหลังใหม่ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างจัดสร้างสระฝึกว่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประทัดบุ บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง