วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการอบต.ประทัดบุ หลังเก่า หมู่ที่ 1 บ้านจบก ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อโต๊ะประชุมรูปตัวยู สำหรับที่นั่ง 16 - 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน๋็ต จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่ยเอกสาร TOSHIBA รุุ่น e- STUDIO 207 จำนวน 1 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง