วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงหน้าต่างและติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง อาคาร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างปรับเกลี่ยตกแต่งพื้นที่และลงหินคลุกเป็นจุด ๆ สายทางบ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 ไปบ้านพนมหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 17 รายการ ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ กองกาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัด สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 รายการ มีหมายเลขครุภัณฑ์ดังต่อไปนี้๑. ๐๕๔-๕๔-๐๐๐๓ ๒. ๐๕๔-๕๔-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง