วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้าออร์แกนซ่า ขนาด 45x 60 หลา จำนวน 7 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้างถนนคอนกรีตสระน้ำสระกอร์กราว บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้างที่นานายบุญชัย เปรื่องวิชา บ้านจบก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าปั้มกรองบ่อสระเซฟว์ไพร์มิ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
24  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง