วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟและสัญญาณเสียงไซเรนรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ ๕๑๐๔ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน แบบปูหญ้าพร้อมชื่อโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอลพร้อมป้ายชื่อโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๖ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง