วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุทางการเกษตร โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
วัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ สำนักปลัด
20  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟและสัญญาณเสียงไซเรนรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ ๕๑๐๔ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน แบบปูหญ้าพร้อมชื่อโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอลพร้อมป้ายชื่อโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง