วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุทางการเกษตร จำนวน ๖ รายการ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ ประจำปีงบปะมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
เช่าจ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อซ่อมแซมถนนแก่ราษฎร ประจำปีงบปะมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง