วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2562
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างจัดสร้างสระฝึกว่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประทัดบุ บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ ๕๑๐๔ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาตำบล (ต้นโพธิ์บ้านสระกอร์) ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จอภาพ 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุทางการเกษตร จำนวน ๖ รายการ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง