วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2561
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หม (โดยวิธีPavement In - Place Recycling) สายทางบ้านปจิก - บ้านภูมิกันดาร
20  พ.ย. 2561
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดย วิธี Pavement In - Place Recycling บ้านปจิกพัฒนา หมู่ที่ 9 สายทางบ้านปจิก - บ้านภูมิกันดาร ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
20  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 สายทางบ้านสระกอร์ไปบ้านประทัดบุ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
19  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสวายปรีง หมู่ที่ ๖ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สายทางบ้านสวายปรีง-บ้านสระกอร์
19  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ภายในหมู่บ้าน) บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (สายทางบ้านนางจันออม บัวสิน)
19  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ประทัดบุ หมู่ที่ 3 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการอบต.ประทัดบุ หลังเก่า หมู่ที่ 1 บ้านจบก ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อโต๊ะประชุมรูปตัวยู สำหรับที่นั่ง 16 - 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง