องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
 


โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรทุ่งมน จัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ  2563 โดย นายพิเชฐ  บุญประสิทธิ์ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. ประทัดบุ เป็นประธานร่วมปลูกป่า ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านพนม หมู่ที่ 7 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุริืินทร์  มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการเพิ่มความสมดุลตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึก  ความรู้สึกรัก หวงแหนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ..และขอขอบคุณผู้นำชุมชน/สมาชิกสภา อบต. /อสม. ราษฎรในพื้นที่ตำบลประทัดบุ ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

2021-05-14
2021-05-14
2021-05-12
2021-05-11
2021-05-10
2021-05-06
2021-04-01
2021-03-05
2020-08-28
2020-07-13