องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
 

 

 


  ส่งมอบถุงยังชีพ
   

นายพิเชฐ บุญปนะสิทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบั...

  ตรวจสอบวาตภัย
   

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กองช่างและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบค...

  เตรียมถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชน
   

พนักงาน ลุกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ร่วมกันจัดเตรียมถุงยังชีพสำหรับนำไปมอบให้ประชาชนในพ...

  การประกาศเจตจำนงสุจริตโปร่งใสในการบริหารงานและประก...
   

11 พฤษภาคม 2564 นายพิเชฐ บุญประสิทธิ์ รองปลัองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหา...

 


 
 
 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2556