องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
 

 

 


  ลานกีฬาและสถิติการใช้ลานกีฬา
   

การใช้ลานกีฬาประจำตำบลประทัดบุ

  พัฒนาและเร่งมือเตรียมสถานที่จัดทำศูนย์พักคอยผู้ป่ว...
   

สามัคคีคือพลัง

บนความเห็นต่าง และเร่งด่วน

นายกอบต.ประทัดบุ ทีีมผู้นำ อสม. คุณ...

  ประชุมเข้มเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด
   

คณะทำงานโควิดตำบล

ประทัดบุ ประชุมเข้มเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักคอย..

ผู้ป่วยโคว...

  ส่งมอบน้ำยาพ่นให้ทีมชุดเคลื่อนที่เร็วประจำหมู่บ้าน
   

สู้ๆ.. ลัมปีสกิน

นายพิเชฐ บุญประสิทธิ์

รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน ปลัดอบต.

 


 
 
 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2556