องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานพนักงานส่วนตำบล [ 18 พ.ค. 2563 ]35
2 ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้างของ อบต.ประทัดบุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]34
3 รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]35
4 รายงานผลการดำเนินการแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]32
5 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]32
6 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]37
7 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ อบต.ประทัดบุ [ 1 ต.ค. 2562 ]31
8 รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 [ 4 ธ.ค. 2561 ]38
9 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2561-2563) [ 1 ธ.ค. 2560 ]41
10 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (2558-2560) [ 4 พ.ย. 2557 ]37
11 คู่มือการปฏิบัติงาน/มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง [ 4 พ.ย. 2557 ]65