องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
งานป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]36
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน [ 14 พ.ค. 2564 ]35
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 14 พ.ค. 2564 ]35
4 สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน [ 22 เม.ย. 2564 ]39
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]36
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]38
7 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 30 ธ.ค. 2563 ]35
8 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 21 ต.ค. 2563 ]36
9 ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร [ 5 ต.ค. 2563 ]36
10 การประเมินความเสี่ยงประจำปี [ 1 ก.ค. 2563 ]42
11 รายงานผลการติดตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 2 เม.ย. 2563 ]42
12 สรปเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) [ 1 เม.ย. 2563 ]37
13 รายงานผลการดำเนินการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 30 ธ.ค. 2562 ]35
14 สรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) [ 28 มิ.ย. 2562 ]37
15 ประกาศมาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 15 ม.ค. 2562 ]39
16 สรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]39
17 โครงการแผนป้องกันการทุจริต 2561-2564 [ 30 ต.ค. 2560 ]40
18 แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 30 ต.ค. 2560 ]38