องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2556

สมาชิกสภา อบต.ประธานสภา

รองประธานสภา เลขานุการสภา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9
 


สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9