องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 238 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ซอยบ้านสระกอร์ไปบ้านหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]27
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยครูเข็มเพชร บุญปลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]24
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านสระกอร์ไปบ้านปจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]25
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดหาและติดตั้งถังกรองน้ำสแตนเลส ขนาด ๒๔ นิ้ว เพื่อแแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค บริโภคแก่ราษฎร หมู่ ๙ [ 30 ส.ค. 2564 ]30
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปจิก ซอยนายโกย ดลเสมอ บ้านปจิก หมู่ที่ ๔ [ 18 มิ.ย. 2564 ]44
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ซอยนายวัชระ เพราะสวน บ้านสวายปรีง หมู่ที่ ๖ [ 16 มิ.ย. 2564 ]44
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ซอยนายฮุ ประดับวรรณ บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๒ [ 16 มิ.ย. 2564 ]41
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปจิก ซอยนายแนน สุระศร บ้านปจิก หมู่ที่ ๔ [ 16 มิ.ย. 2564 ]40
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 - บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 มี.ค. 2564 ]45
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 - บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ตำบลประทัดบุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 มี.ค. 2564 ]41
11 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 - บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 มี.ค. 2564 ]43
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 - บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ก.พ. 2564 ]41
13 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้าง (ฉบับปรับปรุง) ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 - บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ก.พ. 2564 ]37
14 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 - บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.พ. 2564 ]39
15 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 - บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.พ. 2564 ]40
16 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 - บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.พ. 2564 ]39
17 ประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 - บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.พ. 2564 ]39
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายโยน พร้อมพูน ไป โรงโม่หินเทพศิลา บ้านจบก หมู่ที่ ๑ [ 27 ม.ค. 2564 ]38
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓ ซอยข้างสระน้ำสระกอร์ใน [ 27 ม.ค. 2564 ]39
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านภูมิกันดาร ซอยครูอัมพวรรณ ห้อยทอง หมู่ที่ ๕ [ 27 ม.ค. 2564 ]38
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12