องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
 


ส่งมอบน้ำยาพ่นให้ทีมชุดเคลื่อนที่เร็วประจำหมู่บ้าน


สู้ๆ.. ลัมปีสกิน

นายพิเชฐ บุญประสิทธิ์

รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน ปลัดอบต.

ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ประทัดบุ

มอบน้ำยาพ่นให้ทีมชุดเคลื่อนที่เร็วประจำหมู่บ้าน

นำไปพ่นไล่แมลงในคอกวัวควาย ของเกษตรกร

รอบที่ 2 ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

เป็นกำลังใจให้ทั้งเกษตรกรและชุดเคลื่อนที่เร็วบริการประชาชนนะคะ

2021-08-23
2021-07-24
2021-07-22
2021-06-24
2021-06-16
2021-06-16
2021-06-16
2021-05-26
2021-05-26
2021-05-14