องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
 


ประชุมเข้มเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด


คณะทำงานโควิดตำบล

ประทัดบุ ประชุมเข้มเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักคอย..

ผู้ป่วยโควิด กลับบ้านรอรับการรักษามาจากกรุงเทพและต่างจังหวัด ได้ข้อสรุปว่า ผู้ป่วยติดเชื้อ

ให้อยู่ศูนย์พักคอย อาคารพัฒนาตำบล(ต้นโพธิ์)​

ผู้เสี่ยงสูงอยู่ศูนย์กักตัว อาคารเอนกประสงค์ อบต. ส่วนผู้ป่วยอาการดีขึ้นที่รพ.ส่งกลับมาพักรักษาตัวต่อที่ศาลาหลังเก่า วัดราษฎร์เจริญผล

2021-08-23
2021-07-24
2021-07-22
2021-06-24
2021-06-16
2021-06-16
2021-06-16
2021-05-26
2021-05-26
2021-05-14