องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)


แนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ