องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสู่การจัดทำแผน...[วันที่ 2022-03-21][ผู้อ่าน 265]
 
  มอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด...[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 273]
 
  ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 246]
 
  กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และเสริมสร้างคุ...[วันที่ 2022-02-14][ผู้อ่าน 236]
 
  สำรวจพื้นที่เพื่อขยายถนนสายทางบ้านสระกอร์-บ้านจบก[วันที่ 2022-02-13][ผู้อ่าน 215]
 
  ลงพื้นที่สำรวจถนนบ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8[วันที่ 2022-02-04][ผู้อ่าน 185]
 
  ประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป...[วันที่ 2022-01-05][ผู้อ่าน 209]
 
  ลานกีฬาและสถิติการใช้ลานกีฬา[วันที่ 2021-08-23][ผู้อ่าน 446]
 
  พัฒนาและเร่งมือเตรียมสถานที่จัดทำศูนย์พักคอยผู้ป่ว...[วันที่ 2021-07-24][ผู้อ่าน 449]
 
  ประชุมเข้มเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด[วันที่ 2021-07-22][ผู้อ่าน 384]
 
  ส่งมอบน้ำยาพ่นให้ทีมชุดเคลื่อนที่เร็วประจำหมู่บ้าน[วันที่ 2021-06-24][ผู้อ่าน 443]
 
  โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ร่วม...[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 528]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7