องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 302 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลจากสายงานผู้ปฏิบัติงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ [ 20 พ.ค. 2567 ]0
2 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏฺิบัติการ [ 1 พ.ค. 2567 ]2
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ [ 1 พ.ค. 2567 ]1
4 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]3
5 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสายงานผูัปฏิบัติงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ [ 6 มี.ค. 2567 ]15
6 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน [ 4 มี.ค. 2567 ]9
7 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประจำปี 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]17
8 ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... [ 1 ก.พ. 2567 ]16
9 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ พ.ศ.2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]16
10 คำสั่งกำหนดระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ [ 31 ม.ค. 2567 ]11
11 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 31 ม.ค. 2567 ]17
12 ประกาศอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.ประทัดบุ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]21
13 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ สังกัดกองช่าง [ 29 พ.ย. 2566 ]33
14 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษาฯ [ 29 พ.ย. 2566 ]17
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 21 พ.ย. 2566 ]22
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ [ 21 พ.ย. 2566 ]22
17 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ [ 1 พ.ย. 2566 ]24
18 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 1 พ.ย. 2566 ]32
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการออกแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]49
20 คำสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการออกแจ้งประเมินเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]55
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16