องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 262 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลประทัดบุ [ 30 มิ.ย. 2565 ]47
2 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2565 พ.ค ,มิย., ก.ค. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]44
3 รายงานผลการดำเนินโครงการปรองดองสมานฉันท์ฯ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปี 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]51
4 รายงานผลการดำเนินโครงการปรองดองสมานฉันท์ฯ กิจกรรมรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติฯ ประจำปี 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]52
5 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลประทัดบุ [ 19 พ.ค. 2565 ]79
6 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลประทัดบุ [ 21 เม.ย. 2565 ]70
7 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยหนองละเบิก บ้านปจิก หมู่ที่ ๔ [ 20 เม.ย. 2565 ]49
8 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพนม หมู่ที่ ๗ ไปบ้านโคกลาว ตำบลไพล [ 19 เม.ย. 2565 ]53
9 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยนางเทียบ ซื่อความซื่อ บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 [ 18 เม.ย. 2565 ]51
10 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ ๓ [ 18 เม.ย. 2565 ]48
11 ประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้นล่าง อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 3 [ 11 มี.ค. 2565 ]51
12 ประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 3 [ 11 มี.ค. 2565 ]44
13 ประกาศราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 3 [ 11 มี.ค. 2565 ]49
14 "การตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสฯ" งานประชาสัมพันธ์ อบต.ประทัดบุ [ 4 มี.ค. 2565 ]154
15 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลประทัดบุ [ 3 มี.ค. 2565 ]121
16 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 28 ก.พ. 2565 ]109
17 ประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านหนองยาว - บ้านพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.พ. 2565 ]112
18 ประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านหนองยาว - บ้านพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.พ. 2565 ]51
19 ประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านสระกอร์ - บ้านสวายปรีง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.พ. 2565 ]48
20 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลประทัดบุ [ 3 ก.พ. 2565 ]160
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14