องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 284 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการออกแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]14
2 คำสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการออกแจ้งประเมินเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]14
3 ประชาสัมพันธ์โครงการออกแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]18
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายงานการเงินประจำปี 2565 [ 17 เม.ย. 2566 ]16
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนเพื่อการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]14
6 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนเพื่อการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]14
7 คำสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการบริการประชาชนเพื่อการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]14
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุเรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง [ 28 ธ.ค. 2565 ]26
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุเรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง [ 28 ธ.ค. 2565 ]15
10 ขออนุมัติเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]17
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจำปี2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]15
12 จดหมายข่าวจากองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ 2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]60
13 แผ่นพับ(สี) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]68
14 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2566(ทำเอง) [ 2 พ.ย. 2565 ]608
15 แผ่นพับภาษีป้าย2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]248
16 โครงการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามประจำปี 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]64
17 ประกาศการจัดทำแผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]57
18 แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]53
19 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]4
20 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลประทัดบุ [ 30 มิ.ย. 2565 ]124
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15