องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 294 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... [ 1 ก.พ. 2567 ]0
2 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ พ.ศ.2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]6
3 คำสั่งกำหนดระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ [ 31 ม.ค. 2567 ]2
4 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 31 ม.ค. 2567 ]5
5 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ สังกัดกองช่าง [ 29 พ.ย. 2566 ]21
6 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษาฯ [ 29 พ.ย. 2566 ]8
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 21 พ.ย. 2566 ]11
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ [ 21 พ.ย. 2566 ]13
9 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ [ 1 พ.ย. 2566 ]15
10 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 1 พ.ย. 2566 ]18
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการออกแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]40
12 คำสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการออกแจ้งประเมินเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]46
13 ประชาสัมพันธ์โครงการออกแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]44
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายงานการเงินประจำปี 2565 [ 17 เม.ย. 2566 ]44
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนเพื่อการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]38
16 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนเพื่อการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]36
17 คำสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการบริการประชาชนเพื่อการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]42
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุเรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง [ 28 ธ.ค. 2565 ]55
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุเรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง [ 28 ธ.ค. 2565 ]45
20 ขออนุมัติเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]47
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15