องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่น...
  ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนสัมพ...
  ประชุมการดำเนินการเคาะประตูครัวเรือนยากจนและลงพื้น...
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสู่การจัดทำแผน...
 


 
 
 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2556