องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 8 เม.ย. 2564 ]161
2 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 8 เม.ย. 2564 ]153
3 คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างและควบคุมอาคาร [ 8 เม.ย. 2564 ]148
4 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 8 เม.ย. 2564 ]160
5 คู่มือการให้บริการรับลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 10 ก.ค. 2563 ]40
6 คู่มือการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ [ 10 มี.ค. 2560 ]37