องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ข้อมููลรายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบ ฯ พ.ศ.2567 [ 22 ม.ค. 2567 ]4
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายงานการเงินประจำปี 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]12
3 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ต.ค. 2565 ]56
4 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ต.64-มี.ค.65) [ 7 เม.ย. 2565 ]151
5 รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ประจำปี2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]114
6 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]158
7 รายงานรายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]114
8 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2564 ]252
9 รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 1 มี.ค. 2564 ]248
10 รายงานรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]253
11 รายงานการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2563 ]282
12 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 6 ก.พ. 2563 ]243
13 รายงานรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]243
14 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]246
15 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 26 ต.ค. 2561 ]239
16 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 25 ต.ค. 2560 ]264
17 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 28 ธ.ค. 2559 ]258
18 รายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 21 ต.ค. 2559 ]293