องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 320 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอยนางเผือก สุดสัมฤทธิ์ บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยหนองละเบิก บ้านปจิก หมู่ที่ 4 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปีกทางเชื่อม สายทาง ซอยนายกึ่ง ฉลาดล้น บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]0
4 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปีกทางเชื่อม สายทาง ซอยนายกึ่ง ฉลาดล้น บ้่านสวายปรีง หมู่ที่ 6 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ [ 31 ม.ค. 2567 ]4
5 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยหนองละเบิก บ้่านปจิก หมู่ที่ 4 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ [ 26 ม.ค. 2567 ]3
6 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยนางเผือก สุดสัมฤทธิ์ บ้่านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ [ 25 ม.ค. 2567 ]3
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปจิก หมู่ที่ 4 [ 12 ก.ย. 2566 ]26
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปจิกพัฒนา หมู่ที่ 9 [ 12 ก.ย. 2566 ]32
9 ราคากลางงานโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปจิกพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ [ 25 ส.ค. 2566 ]26
10 ราคากลางงานโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปจิก หมู่ที่ 4 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ [ 24 ส.ค. 2566 ]27
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2566 ]29
12 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2566 ]36
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์และกระจกโค้งจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2566 ]40
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสรางลานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจบก หมู่ที่ 1 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2566 ]37
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธาณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2566 ]29
16 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์และกระจกโค้งจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2566 ]37
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจบก หมู่ที่ 1 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]33
18 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]31
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยงวิธี Pavement In-Place Pecycling) สายทางบ้านจบก หมู่ที่ 1 - บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e [ 12 เม.ย. 2566 ]34
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสา จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]36
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16