องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 302 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยงวิธี Pavement In-Place Pecycling) สายทางบ้านจบก หมู่ที่ 1 - บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e [ 12 เม.ย. 2566 ]6
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสา จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]8
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยนายสงค์ ใจเสงี่ยม บ้านจบก หมู่ที่ 1 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]4
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพนม หมู่ที่ 7 ไปบ้านตระแบก ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]4
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบ ตำบลประทัดบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]3
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กใต้อาคารโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประทัดบุ บ้านสระกอร์ หมูที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]4
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางบ้านจบก หมูที่ 1 บ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ [ 30 มี.ค. 2566 ]6
8 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนายทาง ซอยนายสงค์ ใจเสงี่ยม บ้านจบก หมู่ที่ 1 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ [ 29 มี.ค. 2566 ]4
9 ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กใต้อาคารโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประทัดบุ บ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓ [ 28 มี.ค. 2566 ]4
10 ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพนม หมู่ที่ 7 - ไปบ้านตระแบก ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ [ 27 มี.ค. 2566 ]6
11 ประกาศราคากลางงานโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ [ 24 มี.ค. 2566 ]5
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ [ 23 มี.ค. 2566 ]4
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดย วิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านสวายปรีง ตำบลประทัดบุ ไปบ้านนาครอง ตำบลสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e [ 13 มี.ค. 2566 ]8
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place- Recycling สายทางบ้านจบก หมู่ที่่ 1 - บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ [ 9 มี.ค. 2566 ]6
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านสวายปรีง ตำบลประทัดบุ ไปบ้านนาครอง ตำบลสมุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2566 ]9
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านสวายปรีง ตำบลประทัดบุ ไปบ้านนาครอง ตำบลสมุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ก.พ. 2566 ]9
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ่้านสวายปรีง ตำบลประทัดบุ ไปบ้านสมุด ตำบลสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ธ.ค. 2565 ]19
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ่้านสวายปรีง ตำบลประทัดบุ ไปบ้านสมุด ตำบลสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ธ.ค. 2565 ]18
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กสายทาง ซอยนางเทียบ ซื่อความซื่อ บ้านสวายปรีง หมู่ที่ ๖ [ 17 พ.ค. 2565 ]100
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ ๓ [ 17 พ.ค. 2565 ]95
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16