องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 7 ก.ค. 2563 ]184
2 สรุปมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา [ 7 ก.ค. 2563 ]194
3 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 3 ต.ค. 2560 ]212
4 คู่มือ การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]183
5 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 30 ธ.ค. 2559 ]191
6 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก "การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ" [ 6 ต.ค. 2559 ]214
7 การขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ,เบี้ยความพิการ, เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 12 ต.ค. 2558 ]205
8 คู่มือประชาชนสำหรับ "การรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ อปท." ส่วนที่ 1 [ 20 ส.ค. 2558 ]201
9 คู่มือประชาชนสำหรับ "การรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ อปท." ส่วนที่ 2 [ 20 ส.ค. 2558 ]192
10 คู่มือประชาชนสำหรับ "การรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ อปท." ปก คำนำ สารบัญ [ 20 ส.ค. 2558 ]207