องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายทวีศักดิ์  สุระศร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 09-3321-2847


นายสมศักดิ์  เสือมาก นายก่อการ  เปรื่องวิชา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 08-4469-6387
โทร : 08-9785-1309นางสุเบ็ญ  ทองวิจิตร นายอำนาจ  สุดสัมฤทธิ์ นางพรวน  สังข์สุวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร : 08-9849-6310
โทร : 09-8647-2048
โทร : 06-5507-3734นางเสาวภา  สำราญกาย นายมุยหลี  มานุมูลัด นายประทีป  วรรณทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
โทร : 08-1264-3470 โทร : 08-2131-2122
โทร : 08-2205-2805