องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง

 
นายพันธ์เทพ  ฐานุพงศ์ชรัช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
โทรศัพท์ : 098-7894635
   
 
นายอดิศร  นิราศโศรก

นางสาวจารุณี  ล่องพริก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
โทรศัพท์ : 092-7262498

โทรศัพท์ : 065-3314505
นายชัยรัตน์  ปั่นดลสุข


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ


โทรศัพท์ : 094-3951222