องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม  :

การศึกษา

                โรงเรียนประถมศึกษา                                                                  จำนวน  1 แห่ง

                โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส                                               จำนวน  1 แห่ง

                ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน                   จำนวน  5  แห่ง

                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                     จำนวน  1 แห่ง

 

สถาบันและองค์การทางศาสนา

                วัด/สำนักสงฆ์                                        จำนวน  3 แห่ง

                1.  วัดราษฎร์เจริญผล

                2.  วัดสุวรรณราม

                3.  วัดบ้านจบก

การสาธารณสุข

                โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                       จำนวน  1 แห่ง

                 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ   ร้อยละ   `100   เปอร์เซ็นต์