องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 2/2565 (ม.ค.65-มี.ค.65) [ 16 มี.ค. 2565 ]178
2 เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 1/2565 (ต.ค.64-ธค.64) [ 21 ต.ค. 2564 ]180
3 เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 4/2564 (ก.ค.64 - ก.ย.64) [ 15 ก.ค. 2564 ]274
4 เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 3/2564 (เม.ย.64 - มิ.ย.64) [ 20 เม.ย. 2564 ]267
5 เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 2/2564 (ม.ค.64 - มี.ค.64) [ 13 ม.ค. 2564 ]220
6 แผนการจัดการองค์ความรู้ พ.ศ. 2564-2566 [ 7 ธ.ค. 2563 ]209
7 เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 1/2564 (ต.ค.63 - ธ.ค.63) [ 20 ต.ค. 2563 ]257
8 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการอนุญาตให้ข้าราชการหยุดปฏิบัติงานโดยไม่ถือว่าเป็นวันลา [ 19 ส.ค. 2563 ]217
9 แนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ [ 19 ส.ค. 2563 ]218
10 เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 4/2563 (ก.ค.63 - ก.ย.63) [ 17 ก.ค. 2563 ]280
11 เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 3/2563 (เม.ย.63 - มิ.ย.63) [ 24 เม.ย. 2563 ]269
12 เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 2/2563 (ม.ค.63 - มี.ค.63) [ 15 ม.ค. 2563 ]260
13 เอกสารเผยแพร่ความรู้ "วิธีการประเมินควบคุมภายในและการจัดทำรายงาน ประจำปี 2562 การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงของ อปท. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลัง [ 20 พ.ย. 2562 ]195
14 เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 1/2563 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) [ 14 ต.ค. 2562 ]249
15 เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 4/2562 (ก.ค.62 - ก.ย.62) [ 25 ก.ค. 2561 ]256
16 คู่มือการขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยความพิการ,เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปี 58 [ 12 ต.ค. 2558 ]224
17 เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง. ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 [ 8 ก.ค. 2558 ]223