องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)


เอกสารเผยแพร่ความรู้ "วิธีการประเมินควบคุมภายในและการจัดทำรายงาน ประจำปี 2562 การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงของ อปท. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลัง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
เอกสารเผยแพร่ความรู้ "วิธีการประเมินควบคุมภายในและการจัดทำรายงาน ประจำปี 2562 การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงของ อปท. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลัง
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ