องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
งานป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินโครงการปรองดองสมานฉันท์ฯ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปี 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]1
2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงลบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]6
3 รายงานผลการดำเนินโครงการปรองดองสมานฉันท์ฯ กิจกรรมรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติฯ ประจำปี 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]1
4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริตของ อบต.ประทัดบุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 22 เม.ย. 2565 ]27
5 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]22
6 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) [ 13 เม.ย. 2565 ]35
7 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 13 เม.ย. 2565 ]29
8 ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 เม.ย. 2565 ]32
9 ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 13 เม.ย. 2565 ]29
10 แผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 13 เม.ย. 2565 ]31
11 สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64-มี.ค.65) [ 7 เม.ย. 2565 ]29
12 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ [ 4 ก.พ. 2565 ]29
13 คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ [ 3 ก.พ. 2565 ]30
14 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ประทัดบุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]23
15 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565) [ 29 ธ.ค. 2564 ]32
16 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 ธ.ค. 2564 ]23
17 แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]132
18 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน [ 14 พ.ค. 2564 ]131
19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 14 พ.ค. 2564 ]129
20 สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน [ 22 เม.ย. 2564 ]131
 
หน้า 1|2