องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
งานป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]2
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2566 ]1
3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]1
4 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 25 เม.ย. 2566 ]1
5 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 11 เม.ย. 2566 ]2
6 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]1
7 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2566 ]1
8 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 3 มี.ค. 2566 ]1
9 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ประจำปี 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]1
10 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.พ. 2566 ]2
11 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 10 ก.พ. 2566 ]1
12 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 10 ก.พ. 2566 ]1
13 การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don,ts [ 10 ก.พ. 2566 ]1
14 การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม [ 9 ก.พ. 2566 ]1
15 แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ธ.ค. 2565 ]1
16 การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]1
17 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]1
18 รายงานผลการดำเนินโครงการปรองดองสมานฉันท์ฯ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปี 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]80
19 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงลบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]89
20 รายงานผลการดำเนินโครงการปรองดองสมานฉันท์ฯ กิจกรรมรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติฯ ประจำปี 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]81
 
หน้า 1|2|3