องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
งานป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 31 ม.ค. 2567 ]3
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]3
3 ประกาศเจตนารมย์ "สุจริต โปร่งใส ประทัดบุใสสะอาด" และ " งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏบัติหน้าที่ (No gift policy) ประจำปี 2567 [ 26 ธ.ค. 2566 ]3
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]48
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2566 ]37
6 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 (รอบ 12 เดือน) [ 28 เม.ย. 2566 ]47
7 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 25 เม.ย. 2566 ]36
8 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 11 เม.ย. 2566 ]38
9 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]40
10 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2566 ]39
11 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 3 มี.ค. 2566 ]39
12 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ประจำปี 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]42
13 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.พ. 2566 ]45
14 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 10 ก.พ. 2566 ]36
15 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 10 ก.พ. 2566 ]33
16 การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don,ts [ 10 ก.พ. 2566 ]40
17 การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม [ 9 ก.พ. 2566 ]36
18 แผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ธ.ค. 2565 ]34
19 การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]38
20 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]38
 
หน้า 1|2|3