องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
งานป้องกันการทุจริต


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ