องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
บริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งกำหนดระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ [ 31 ม.ค. 2567 ]3
2 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ พ.ศ. 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]3
3 สถิติผู้เข้ารับบริการงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ต.ค.65-มี.ค.66) [ 12 เม.ย. 2566 ]42
4 สถิติการให้บริการประชาชนหน่วยงานกู้ชีพ/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]44
5 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ [ 6 ก.พ. 2566 ]43
6 สถิติการให้บริการรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 27 ม.ค. 2566 ]35
7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. 64 - มี.ค.65) [ 8 เม.ย. 2565 ]144
8 สถิติการให้บริหารประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2564 ไตรมาสที่ 2 [ 20 เม.ย. 2564 ]278
9 สถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 [ 5 เม.ย. 2564 ]237
10 สถิติการให้บริหารประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2564 ไตรมาสที่ 1 [ 7 ม.ค. 2564 ]247
11 สถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 [ 1 ม.ค. 2564 ]236
12 ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 7 ก.ค. 2563 ]229
13 สรุปมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา [ 7 ก.ค. 2563 ]218
14 สถิติบริการประชาชน รอบ 6 เดือน ปี 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]242
15 ประกาศช่องทางร้องเรียนการบริหารงานของ อบต.ประทัดบุ [ 31 ม.ค. 2563 ]246
16 สถิติการให้บริการประชาชน [ 31 พ.ค. 2562 ]292
17 สถิติการให้บริการประชาชน [ 3 ต.ค. 2561 ]248
18 Social Network [ 3 ต.ค. 2561 ]265
19 Q&A [ 1 ต.ค. 2561 ]241
20 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 3 ต.ค. 2560 ]241