องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]273
2 ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต.ประทัดบุ พ.ศ. 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]136
3 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564-2566 [ 25 ส.ค. 2563 ]254
4 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานพนักงานส่วนตำบล [ 18 พ.ค. 2563 ]251
5 ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้างของ อบต.ประทัดบุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]286
6 รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]247
7 รายงานผลการดำเนินการแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]288
8 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]234
9 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]260
10 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ อบต.ประทัดบุ [ 1 ต.ค. 2562 ]228
11 รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 [ 4 ธ.ค. 2561 ]251
12 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2561-2563) [ 1 ธ.ค. 2560 ]305
13 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (2558-2560) [ 4 พ.ย. 2557 ]300
14 คู่มือการปฏิบัติงาน/มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง [ 4 พ.ย. 2557 ]320