องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล


ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้างของ อบต.ประทัดบุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้างของ อบต.ประทัดบุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ