องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์งานสภา
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]2
2 ประกาศประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]2
3 ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]2
4 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]2
5 ประกาศประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]1
6 ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]2
7 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]2
8 ประกาศประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]2
9 ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]2
10 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]2
11 ประกาศประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]2
12 ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]2
13 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]32
14 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]33
15 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]31
16 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]33
17 การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2565 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรก ของปีถัดไป [ 7 ม.ค. 2565 ]33
18 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]210
19 ประกาศเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]208
20 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]223
 
หน้า 1|2