องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

โครงการส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปขนมจีนสมุนไพรบ้านภูมิกันดาร