องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
กองช่าง

 
นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 

-ว่าง-
  นายช่างโยธาชำนาญงาน  
พนักงานจ้าง

 
 
นายศักดิ์ดา  สู้เหิม
นายธนันชัย  ใจดีจริง
 ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ