องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2556

กองช่าง

 
นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง
     

นายพิเชษฐ์    บุญเกิด
  นายช่างโยธา  
พนักงานจ้าง
     

นายศักดิ์ดา  สู้เหิม
  ผู้ช่วยช่างโยธา