องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


โครงการ อบต.ประทัดบุพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ดำเนินการจัดโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุพบประชาชน  โดยจัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ และนำประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป

2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05
2022-07-05
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-08
2022-05-20
2022-05-16