องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558


องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ณ อบต. ประทัดบุ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 โดย ท้องถิ่นอำเภอปราสาท (นายชยพล กองเมืองปัก) เป็นประธานในพิธี  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จาก.. โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา โรงเรียนบ้านพนม ประชาชนชาวตำบลประทัดบุ  และรวมถึงกิจกรรมมากมาย มีการประกวด ต้นเทียน และกิจกรรมต่างๆ   
2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05
2022-07-05
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-08
2022-05-20