องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2565


วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ จัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สู่ 100 ล้านต้น ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายพันธ์เทพ  ฐานุพงศ์ชรัช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ้บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 73 คน ต้นไม้ที่ปลุก ได้แก่ ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นอินทนิล และต้นแคแสด

2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05
2022-07-05
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-08
2022-05-20