องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565


วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565
วันแรกของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ได้รับการประสานจากอำเภอปราสาท เพื่อเป็นจุดคัดกรองเอกสารของผู้ลงทะเบียนฯ ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 5 - 15 กันยายน 2565
วันที่ 5 กันยายน 2565 บ้านจบก หมู่ที่ 1
วันที่ 6 กันยายน 2565 บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2
วันที่ 7 กันยายน 2565 บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3
วันที่ 8 กันยายน 2565 บ้านปจิก หมู่ที่ 4
วันที่ 9 กันยายน 2565 บ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5
วันที่ 12 กันยายน 2565 บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6
วันที่ 13 กันยายน 2565 บ้านพนม หมู่ที่ 7
วันที่ 14 กันยายน 2565 บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8
วันที่ 15 กันยายน 2565 บ้านปจิกพัฒนา หมู่ที่ 9

2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05
2022-07-05
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-08
2022-05-20