องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.

 

เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ  
ที่อยู่ : บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัดบุ  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ / โทรสาร 044 - 069718
E- mail: admin@pratadbu.go.th
E- mail: pratadbu.prasat@gmail.com
 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ