องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ประกาศปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560) เพิ่มเติม  ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์) ในการประชุมครั้งที่ 10/2557  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557  เห็นชอบให้กำหนดตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3-5/6ว  เลขที่ตำแหน่ง 04-0310-001  จำนวน 1 อัตรา

    เอกสารประกอบ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ