องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศ ก.อบต. เรื่องประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเจ้ารับราชการ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกาศ ก.อบต. เรื่องประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเจ้ารับราชการ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ