องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
หลักเกณ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ