องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 313 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือ (วาตภัย) [ 18 มิ.ย. 2567 ]1
2 ประกาศสิ้นสุดโครงการและผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัยฉุกเฉิน (วาตภัย) ของ อบต.ประทัดบุ [ 7 มิ.ย. 2567 ]5
3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสายงานผู้ปฏฺิบัติงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏฺิบัติงานประเภทวิชาการ [ 29 พ.ค. 2567 ]5
4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือกรณีประสบวาตภัย [ 21 พ.ค. 2567 ]2
5 ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลจากสายงานผู้ปฏิบัติงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ [ 20 พ.ค. 2567 ]7
6 การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัยฉุกเฉิน (วาตภัย) [ 7 พ.ค. 2567 ]5
7 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏฺิบัติการ [ 1 พ.ค. 2567 ]5
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ [ 1 พ.ค. 2567 ]5
9 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]6
10 การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัยฉุกเฉิน (วาตภัย) [ 22 เม.ย. 2567 ]1
11 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสายงานผูัปฏิบัติงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ [ 6 มี.ค. 2567 ]19
12 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน [ 4 มี.ค. 2567 ]12
13 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประจำปี 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]22
14 ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... [ 1 ก.พ. 2567 ]19
15 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ พ.ศ.2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]18
16 คำสั่งกำหนดระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ [ 31 ม.ค. 2567 ]13
17 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 31 ม.ค. 2567 ]22
18 ประกาศอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.ประทัดบุ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]23
19 ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ [ 29 ธ.ค. 2566 ]3
20 ประกาศใช้ระเบียบสภา อบต.ประทัดบุ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าขื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 18 ธ.ค. 2566 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16