องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 313 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจบกหมู่ที่ 1 สายทางบ้านนายโยน พร้อมพูน ไปโรงโม่หินเทพศิลา แบบปร.4-ปร.5 [ 23 เม.ย. 2562 ]254
182 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจบกหมู่ที่ 1 สายทางบ้านนายโยน พร้อมพูน ไปโรงโม่หินเทพศิลา แบบบก.1 [ 23 เม.ย. 2562 ]266
183 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยาวหมู่ที่ 2 สายทางบ้านหนองยาวไปบ้านสระกอร์ แบบปร.4-ปร.5 [ 23 เม.ย. 2562 ]204
184 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยาวหมู่ที่ 2 สายทางบ้านหนองยาวไปบ้านสระกอร์ แบบบก.1 [ 23 เม.ย. 2562 ]291
185 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประทัดบุหมู่ที่ 8 สายทางบ้านนายสุพร สุลินทบูรณ์ แบบปร.4-ปร.5 [ 23 เม.ย. 2562 ]212
186 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประทัดบุหมู่ที่ 8 สายทางบ้านนายสุพร สุลินทบูรณ์ แบบปร.4-ปร.5 [ 23 เม.ย. 2562 ]226
187 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประทัดบุหมู่ที่ 8 สายทางบ้านนายสุพร สุลินทบูรณ์ แบบบก.1 [ 23 เม.ย. 2562 ]267
188 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนมหมู่ที่ 7 (คุ้มโคกมะกะ) แบบปร4 [ 11 เม.ย. 2562 ]241
189 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนมหมู่ที่ 7 (โคกมะกะ) แบบปร.5 [ 11 เม.ย. 2562 ]263
190 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนมหมู่ที่ 7(โคกมะกะ) แบบบก.1 [ 11 เม.ย. 2562 ]233
191 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประทัดบุหมู่ที่ 8 สายทางบ้านประทัดบุไปบ้านสระกอร์ แบบปร4-5 [ 11 เม.ย. 2562 ]223
192 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประทัดบุหมู่ที่ 8 สายทางบ้านประทัดบุไปบ้านสระกอร์ แบบบก.1 [ 11 เม.ย. 2562 ]288
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหินคลุกม.6 สายทางบ้านนางบัวเรียว สุขสมาน ไปทุ่งนา [ 2 เม.ย. 2562 ]236
194 จัดซื้อวัสดุหินคลุกปรับปรุงถนนบ้านสวายปรีง ม.6 [ 28 มี.ค. 2562 ]225
195 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 หมู่ที่ 1 ชุดที่ 1 [ 20 มี.ค. 2562 ]245
196 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 หมู่ที่ 1 ชุดที่ 2 [ 20 มี.ค. 2562 ]221
197 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 หมู่ที่ 6 [ 20 มี.ค. 2562 ]218
198 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 หมู่ที่ 2 ชุดที่ 1 [ 20 มี.ค. 2562 ]216
199 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 หมู่ที่ 2 ชุดที่ 2 [ 20 มี.ค. 2562 ]229
200 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 หมู่ที่ 3 [ 20 มี.ค. 2562 ]212
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16