องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 313 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 หมู่ที่ 4 [ 20 มี.ค. 2562 ]218
202 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 หมู่ที่ 5 [ 20 มี.ค. 2562 ]252
203 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 หมู่ที่ 7 [ 20 มี.ค. 2562 ]224
204 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 หมู่ที่ 8 [ 20 มี.ค. 2562 ]216
205 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 หมู่ที่ 9 [ 20 มี.ค. 2562 ]210
206 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 15 ม.ค. 2562 ]227
207 จดหมายข่าว2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]226
208 แผ่นพับงานจัดเก็บรายได้2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]228
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีตโดยวิธีPavementln-Place Recycling บ้านปจิกพัฒนาหมู่ที่ 9 สายทางบ้านปจิก-บ้านภูมิกันดาร [ 14 ธ.ค. 2561 ]226
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3บ้านสระกอร์ สายทางสระกอร์ไปบ้านประทัดบุ [ 14 ธ.ค. 2561 ]254
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6 สายบ้านสวายปรีง-บ้านสระกอร์ [ 14 ธ.ค. 2561 ]247
212 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 [ 10 ธ.ค. 2561 ]243
213 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง [ 26 พ.ย. 2561 ]280
214 แบบปปช.1โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีตด้วยวิธี Pavementln Place Recycling บ้านปจิกพัฒนาหมู่ที่ 9 สายทางบ้านปจิก-บ้านภูมิกันดาร [ 22 พ.ย. 2561 ]290
215 แบบปปช.1โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6 สายบ้านสวายปรีง-บ้านสระกอร์ [ 22 พ.ย. 2561 ]259
216 แบบปร.4-5โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavementln-Place Recycling บ้านปจิกพัฒนาหมู่ที่9 สายทางบ้านปจิก-บ้านภูมิกันดาร [ 22 พ.ย. 2561 ]270
217 แบบปร.4-5โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสวายปรีง ม.6สายทางบ้านสวายปรีง-บ้านสระกอร์ [ 22 พ.ย. 2561 ]227
218 แบบปปช.1โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3 สายทางบ้านสระกอร์ไปบ้านประทัดบุ [ 22 พ.ย. 2561 ]290
219 แบบปร.4-5โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระกอร์ ม.3สายทางบ้านสระกอร์ไปบ้านประทัดบุ [ 22 พ.ย. 2561 ]300
220 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]234
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16