องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 313 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 [ 11 ต.ค. 2561 ]205
222 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านภูมิกันดาร [ 10 ต.ค. 2561 ]268
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงกาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ [ 19 ก.ย. 2561 ]281
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการอบต.หลังเก่า หมู่ที่ 1 บ้านจบก ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ [ 19 ก.ย. 2561 ]289
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการอบต.ประทัดบุหลังเก่า หมู่ที่ 1 บ้านจบก ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ [ 19 ก.ย. 2561 ]271
226 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ประทัดบุ หมู่ที่ 3 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (ปปช.1) [ 18 ก.ย. 2561 ]245
227 โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการ อบต.ประทัดบุหลังเก่า (ปปช.1) [ 18 ก.ย. 2561 ]263
228 โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการ อบต.ประทัดบุหลังเก่า (ปร.4-ปร.5) [ 18 ก.ย. 2561 ]272
229 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ประทัดบุ หมู่ที่ 3 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (ปร.4-ปร.5) [ 18 ก.ย. 2561 ]238
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงหน้าต่างและติดตั้งเหล็กดัดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ [ 27 ส.ค. 2561 ]235
231 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่4/2561) [ 27 ส.ค. 2561 ]206
232 โครงกาปรับปรุงหน้าต่างและติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง อาคาร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ (ปปช1) [ 23 ส.ค. 2561 ]220
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับเกลี่ยและตกแต่งพื้นที่และลงหินคลุกเป็นจุด ๆ สายทางบ้านประทัดบุหมู่ที่ 8ไปบ้านพนม หมู่ที่ 7 [ 23 ส.ค. 2561 ]217
234 โครงการปรับเกลี่ยตกแต่งพื้นที่และลงหินคลุกเป็นจุด ๆ สายทางบ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 ไปบ้านพนมหมู่ที่ 7 (ปร.4) [ 22 ส.ค. 2561 ]209
235 โครงการปรับเกลี่ยตกแต่งพื้นที่และลงหินคลุกเป็นจุด ๆ สายทางบ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 ไปบ้านพนมหมู่ที่ 7 (ปร.5) [ 22 ส.ค. 2561 ]266
236 โครงการปรับเกลี่ยตกแต่งพื้นที่และลงหินคลุกเป็นจุด ๆ สายทางบ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 ไปบ้านพนมหมู่ที่ 7 (ปปช.1) [ 22 ส.ค. 2561 ]222
237 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่3/2561) [ 20 ส.ค. 2561 ]225
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง [ 25 ก.ค. 2561 ]265
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง6 [ 25 ก.ค. 2561 ]270
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านปจิกพัฒนา หมู่ที่ 9 โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง6 [ 25 ก.ค. 2561 ]221
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16